Covid 19 opatření

LYŽOVÁNÍ A POHYB V PŘÍRODĚ VE ZDRAVÍ A ZODPOVĚDNĚ!

 

Bohužel dnešní zvláštní doba i po nás a našich návštěvnících žádá zvláštní opatření a přístup.

Pro Vaše zdraví je pohyb na horách určitě tím nejlepším, co můžete udělat.

I my jsme však povinni Usnesením vlády kontrolovat při provozu lanových drah a lyžařských vleků jejich plnění.

Abychom zajistili provoz areálu po CELOU ZIMNÍ SEZÓNU věříme, že ve spolupráci s Vámi vše zvládneme a pohyb na horách si užijeme…

 

PRAVIDLA PRO PRODEJ JÍZDENEK NA LANOVÉ DRÁHY A LYŽAŘSKÉ VLEKY A PŘEPRAVU NA NICH 
(dle Usnesení Vlády ČR č. 1066/2021)  

Při nákupu jízdenek doložte níže uvedené potřebné potvrzení bezinfekčnosti bez vyzvání !
Předložené potvrzení musíme aktualizovaným Usnesením vlády od 3.1. kontrolovat aplikací čTečka!

  

Děti do 12 let

Nemají povinnost se prokazovat

 Mládež 12 až 18 let

Musí splňovat jednu z následujících podmínek:

  ukončené očkování s platným národním certifikátem

  prodělání nemoci, laboratorně potvrzené, podmínka 180 dnů

  negativní PCR test, který není starší než 72 hodin

 

Dospělí 18 a více let

Musí splňovat jednu z následujících podmínek:

  ukončené očkování s platným národním certifikátem

  prodělání nemoci, laboratorně potvrzené, Podmínka 180 dnů

  Výjimka pouze pro osoby s kontraindikací k očkování a osoby rozočkované -
  - lze se prokázat PCR testem (72h.).

 

Hromadné nákupy, lyžařské kurzy

Pro všechny, bez věkového omezení. Zprostředkovatel musí předložit:

  jmenný seznam všech osob
  jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost

   

  doklad o splnění platných podmínek opatření dle věku (viz výše)
  - platí pro osoby, u kterých to dle věkových kategorií krizová opatření vyžadují 
  - s výjimkou u školních lyžařských kurzů - žáci/studenti ve věku do 18 let - stačí negativní PCR test nejdéle 72 h před začátkem kurzu !
Formulář ke stažení zde.
 


Pro naše návštěvníky jsme udělali jednoduchý přehled, který shrnuje vydaná a platná Usnesení vlády a pokyny, které je nutno při návštěvě areálu dodržovat!

 • Provoz lanových dráh a lyžařských vleků není zakázán a není zakázána ani množstevně omezena přítomnost veřejnosti na těchto přepravních zařízeních ani v jejich přepravních prostorech.
 • Kapacita areálů ani jejich přepravních zařízení není nijak omezena.
 • Při prodeji jízdenek jsme povinni kontrolovat bezinfekčnost dle výše uvedeného schématu dle věku zákazníka.
 • Službu přepravy na lanové dráze a lyžařských vlecích mohou čerpat osoby starší 12 let jen při splnění OTN (očkování-test-prodělaná nemoc);
  přičemž Testem PCR se mohou prokázat pouze
  (i) osoby rozočkované,
  (ii) do 18. roku věku a 
  (iii) osoby kontraindikované;
  splnění těchto podmínek jsou zákazníci povinni provozovateli prokázat.
 • Žádné osoby (včetně těch mladších 12 let a splňujících OTN) nesmí využít služeb přepravy na LD a LV pokud mají klinické příznaky onemocnění COVID-19.

Usnesení vlády a nařízení

Od 26.11.2021 platí následující dokumenty, které se nějakým způsobem dotýkají i provozu lyžařských areálů, lanových drah a lyžařských vleků:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.12.2021 - účinnost od 3.1.2022 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.12.2021 - účinnost od 3.1.2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.12.2021 - účinnost 29.12.2021- 2.1.2022

Usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu č. 1065 ze dne 25.11.2021

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření (KO) č. 1066 ze dne 25.11.2021 – Omezení maloobchodu a služeb