Slevy

ZIMA 2015/2016 

Při koupi skipasů se slevou na základě dosaženého věku - Děti, Děti do 6 let, Senioři 1 a Senioři 2 je zájemce povinen prokázat bez vyzvání věk - kartou pojištěnce, občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným průkazem totožnosti! Prosíme o dodržovaní tohoto pravidla, pracovníci pokladny nemohou dělat žádné výjimky!
ŽADATEL O SLEVU tímto zároveň souhlasí s poskytnutím osobních údajů společnosti Česká unie sportu, Lyžařský areál Zadov, IČ: 00469548, a souhlasí s možností vyrobit si kopii předkládaného dokumentu jako přílohy potvrzení o poskytnutí slevy!

Žádná ze slev se nevztahuje na jednotlivé jízdné.
Slevy nelze kumulovat! Na jednu zakoupenou jízdenku je možné uplatnit pouze jednu slevu!
Na jeden průkaz je možné v daný den požadovat slevu pouze jednou!

Slevy na základě dosaženého věku:

Děti - děti ve věku 6-15 let - dětské jízdné pro děti narozené v období 1.1.2001 - 31.12.2009 
Děti do 6 let – sleva viz ceník, pro děti narozené v období po 1.1.2010
Senioři 1       61-70 let – r. nar. 1946-1955 - dětské jízdné (neplatí na bodové jízdné, 30 dnů v sezoně, 10 dnů v sezoně več., sezonních nepřenosných a sezonních nepřenosných - večerní lyžování).
Senioři 2       nad 70 let – r.nar. 1945 a st.  - sleva 50 % z jízdenky pro děti (neplatí na bodové jízdné, 30 dnů v sezoně, 10 dnů v sezoně več., sezonních nepřenosných a sezonních nepřenosných - večerní lyžování).

Skupinové slevy:
Organizované školní skupiny nebo kursy v počtu 10-19 žáků - sleva 10 % na jízdenky v trvání od 1-denních výše.
Organizované školní skupiny nebo kursy v počtu 20 a více žáků - sleva 20 % na jízdenky v trvání od 1-denních výše.
Sleva se poskytuje na základě soupisky žáků, potvrzené vedením školy nebo organizace. Jízdenky kupuje a platí jedna osoba.
Pedagogický doprovod - na každých 20 žáků jeden pedagog - 99% sleva.
Neplatí pro komerční lyžařské školy! Skupinové slevy se nevydávají v TOP sezóně!

Rodinné slevy:
FAMILY PASS ZADOV -
Family pass Zadov platí pro dvě dospělé osoby plus všechny vlastní děti spadající do věkové kategorie Děti a Děti do 6 let.
Sleva se poskytuje na základě předložení dokladu, prokazujícího přímý rodinný vztah (manžel/ka, vlastní dítě) - v případě, že rodiče dítěte nejsou sezdáni, předloží doklad, ve kterém jsou tyto údaje doloženy (pas, rodný list).

Slevy pro ubytované:

Sleva pro ubytované hosty: Sleva na 2-6 denní skipasy se vztahuje pro ubytovatele uveřejněné na web-stránkách www.lazadov.cz v sekci ubytování.
Sleva na tyto skipasy se poskytuje na základě předložení voucheru, který obdrží ubytovaný host u svého ubytovatele, který tuto slevu poskytuje.
Slevy se nevydávají v období 20.12.-3.1.! 
Slevy až 25%!

Další slevy:
Držitelé průkazu ZTP - sleva 50 % na všechny jízdenky kromě 30 dnů v sezoně, sezonních nepřenosných a sezonních nepřenosných - večerní lyžování.
Držitel výherního voucheru obdrží na 1 voucher jednu jízdenku, dle časové platnosti vyznačené na voucheru, se slevou 99 %.
Držitelé karet ISIC, ALIVE - sleva 10 % na celodenní jízdenku - platí pouze v pondělí až čtvrtek, neplatí v období 26.12.-1.1.,
nebo slevu 10% na jízdenku na večerní lyžování - platí pouze v út, st, čt a neplatí v období 26.12.-1.1.! 
Happy birthday Zadov - lyžování v den svých narozenin je za 50,-Kč.